Co všechno pro Vás můžu udělat

Počítá se každý krok kupředu, i ten malý

Pro Vaše lektory a vzdělávání

Lektoři ze sebe neustále něco dávají a tak musí myslet na své duševní zdraví, ale i na svůj růst. Lidé se mění a lektor na to má být připraven, aby mohl dávat i nadále.

Pro nové i stávající manažery

Někdy potřebují jen „vylít kyblíček“ svých starostí, jindy se jim bude hodit nějaký nový nástroj řízení. Ať tak či tak, podívejte se, co pro Vás mám.

Firemní kultura podle Kmenového EX

Řízení firemní kultury je oříšek snad pro každou firmu. Nelze ale opomenout její přínos. Chcete si zvýšit efektivnost o 30 % tím, že se budete starat o lidi?

Sebevědomí nejen do práce

Už jste svým obchodníkům dopřáli několik obchodnických dovedností, al pořád se nezlepšují, jak byste si představovali? A mají dost sebevědomí dělat obchod? Jestli ne, nic je nebude brzdit víc.

 Jak to dělám já

Proč spojení technik a systémů osobního rozvoje pomáhá zesílit účinnost tradičních nástrojů?

Nositelem všeho jsou ve firmách lidé. Pokud jim manažeři rozumí, stávají se z nich leadeři, za kterými jdou zaměstnanci sami a loajálně a to jsou přesně ty důležité prvky, díky kterým organizace přežívají, pokud nastává špatné období. Jenže to se nestane, pokud Vaši manažeři nebudou dostatečně obdařeni vyrovnanou osobností a dovednostmi vést lidi více osobním způsobem. Doba se změnila, tradiční nástroje již nestačí (ale to už jste si zřejmě také všimli). 

Průzkumy ukázaly, že lidé se už naučili nenosit si práci domů, ale neumí to naopak. Takže v takových případech také nastupuje osobní rozvoj na zesílení účinnosti úplně všeho, co ve firmě potřebujete – od zlepšení komunikace, přes zvýšení efektivnosti nebo zisku, protože si dokážete poradit i s takovými situacemi.. 

Do kterých míst se promítá osobní růst při práci ve firmách

Při jakékoliv práci s lidmi

Lektoři, manažeři nebo obchodníci často trpí různými druhy přetížení při neustálém kontaktu s lidmi. Musí si více hlídat své hranice a lépe pracovat jak s časem, tak například uvolněním nebo dovolenou. Jinak se Vám začne čím dál víc stávat, že si lidé budou brát sabatikl. 

Zvýšení efektivity

Je již mnohokrát prokázáno, že lidé, kteří jsou ve své práci spokojení a chodí do ní rádi, jsou efektivnější o 30 %. Proto i správné řízení firemní kultury přináší toto celkové zvýšení efektivnosti a to vše jenom jako vedlejší efekt nově vytvořeného prostředí.

Stabilita týmů i společností

Fluktuace je drahá. Firmy, které toto nepochopí budou neustále bojovat s tím, že jejich týmy budou kolísat jako na houpačce, budou ohroženi na výkonu a menší firmy mohou být ohrožené na „životě“. Pokud ale lidi umíte vést tak, jak si doba žádá, budou k Vám loajální, i když po nich budete chtít něco navíc.  

Jaké výhody získáte při spolupráci se mnou

Některé věci prostě nedělám tak, jak často bývá zvykem. Například po každém školení zvyšuji křivku zapamatovatelnosti nových znalostí nebo kladu důraz na praktikování nových znalostí. Raději odučím 2 hodiny informací, které se budou poté měsíc prakticky zavádět, než mít dva dny, ze kterých lidem v hlavě zůstane 20 %.

 

Respektuji firemní čas

Jak jsem psala vedle, raději odškolím dvě hodiny, které se budou dát potom praktikovat a za měsíc se uvidíme znovu, kde budeme navazovat na to, jak se lidem dařilo, než jen přijít, něco předvést a jít.

Po školení aktivuji získané informace

Křivka zapomíná je přesně to, proč můžete mít pocit, že efektivnost Vašeho vzdělávání (a peněz investovaných do něho), je nízká. Proto všechna moje školení obsahují minimálně 3 následující akce, které bojují proti zapomínání a zvyšují tak dopad nově získaných informací – prodloužení je o 3 týdny.

Praktikování, praktikování, praktikování

Součástí mé práce je vždy akce. Buď taková, kterou si sám zkontroluje manažer nebo taková, na kterou budu navazovat příště. Bez praktikování není změny a to platí i v osobním rozvoji, nejen v práci.

Důraz na samostatnost!

Není cílem ani na jedné straně, abyste ke mně museli stále docházet. Cílem je, abyste se vše naučili tak, abyste byli jako firma samostatní. Pokud po školení nenastane změna, ptejte se sami sebe, v čem byl ten zádrhel. Všichni víme, že školení není samospásné!

Z Harvardu na trávu

Kromě toho, že věřím, že si to uděláme tak, aby to byla příjemná spolupráce po všech stranách, tak věřím, že Vám mohu nabídnout nejen praktické zkušenosti, ale i velkou základnu klasického formálního vzdělání.

Celým jménem jsem Ing. Lenka Krones, MBA a vzdělávám se stále. Věci se prostě posouvají. Poslední odborné vzdělání, které jsem získala bylo na Harvardu v oblasti Learning & Leadership (2021)..

Ať už jste mladá firma, kde si budeme hned tykat a uděláme si setkání třeba venku na trávě, nebo jste tradiční instituce jako banka, budu se u Vás cítit dobře. Milý přístup zaručen.

 

Orientační přehled cen

Obecné školení (většinou úvod do problematiky, 101)

Tímto druhem školení procházíme vždy. Lidé si potřebují své znalosti sjednotit a bez teoretické základny se do akce těžko odrážejí. Součástí jsou samozřejmě vždy materiály, schůzka s manažerem a 3 následné akce (3 týdny). 

Skupina 10 – 15 osob (dle tématu).

15.000 – 20.000 CZK

Uvedené ceny jsou orientační

Záleží také na náročnosti tématu, případně také na balíčcích, podle toho, na kolika aktivitách se domluvíme, případně na množství aktivit, které byste pro sebe potřebovali.

Praktické workshopy (prohloubení znalostí, 102)

Navazující, již více praktické setkání, díky kterému se začnou teoretické znalosti dostávat ještě více do praxe, než tomu bylo jen po úvodním setkání. Mezi úvodním a tímto navazujícím praktikováním by neměly uběhnout více jak 3 týdny (tedy delší doba než návazné akce). 

Skupina 5 – 10 osob (dle tématu)

 

15.000 – 20.000 CZK

Uvedené ceny jsou orientační

Záleží také na náročnosti tématu, případně také na balíčcích, podle toho, na kolika aktivitách se domluvíme, případně na množství aktivit, které byste pro sebe potřebovali.

Konzultace/terapie

Někdy ji lidé využívají k „vylívání kyblíčku“, jak to jednou krásně nazval jeden terapeut. Ale také samozřejmě ke konzultaci strategií, které přísně podléhají mlčenlivosti. Jelikož i v tomto případě dbát na akci, pokud je to alespoň trochu možné, program obvykle vypadá následovně: 

První měsíc: 2 konzultace
Druhý měsíc: 1 konzultace
Třeté měsíc: 1 konzultace a pak už byste mě neměli potřebovat.

 

2.500 – 5.000 CZK/sezení

Proč čtvrtletní rozvrh

Už jsem psala výše, že jde o Vaši samostatnost. Pokud Vám nedokážu za čtvrt roku pomoci a navést Vás na správnou cestu změny, pak nemá smysl prodlužovat naši spolupráci. Ale převzít odpovědnost za to, co se má udělat interně také nedokáži. 

Rovnou mě kontaktujte

Bohužel zatím kontaktní formulář nefunguje, ale již mě můžete kontaktovat na emailové adrese uspech@lenkaspurna.cz nebo telefonicky na 777947328. Děkuji za pochopení.