Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentua Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR

Ing. Lenka Krones (Spurná), IČ: 05387914
se sídlem Hvězdova 2153, Úvaly, 250 82

Vítejte na mých stránkách, které Vám osvětlí veškeré zákonné povinnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech a to přesně v souladu s čl. 13 GDPR.

 

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webu www.lenkakrones.cz.

Určuji, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Mé identifikační údaje: Ing. Lenka Krones (Spurná), Hvězdova 2153, Úvaly, IČ 05387914.

E-mail: uspech@lenkaspurna.cz

 

Pro které účely, osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

 

A. Pro marketingové účely

Pro marketing eviduji minimální údaje a to na základě Vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím příslušných políček. U některých produktů používám taky Double opt-in (dvojí potvrzení) a to je opatření proto, aby Vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů.

Další zaškrtávací políčka, která můžu využít, a která můžete a nemusíte zaškrtnout:

  1. Budu rád/a za články, tipy, rady a aplikace od jiných osob, na stejné téma.
  2. Ano, Facebook i jiné sociální sítě mám také rád/a, klidně na mě mluvte více kanály (telefon, FB…).

 

ad 1) Jak je to s obsahem od jiných osob

Občas Vám pošlu odkaz na článek nebo nějakou aplikaci jiných osob – Je to tehdy, když někdo napíše o mém tématu skvělý článek, a usoudím, že je pro Vás přínosný. Nebo někdy Vám doporučím aplikaci, kterou sama využívám, a se kterou jsem spokojená.

Vy to máte pod kontrolou – Prohlédnete si nabídku, a pokud Vás zaujme, tak se sami zaregistrujete na jiném webu. Je to plně ve Vašich rukou.

A teprve pak, Vám budou chodit e-maily i odjinud. Dřív ne. To, že Vám pošlu odkaz, neznamená, že se Vám zaplaví schránka emaily mých obchodních přátel. A samozřejmě, kde se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit.

Pro marketingové účely eviduji pouze váš email, jméno, příjmení a IP adresu a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah přesně Vašim preferencím. Dále sleduji údaje o Vašem využívání emailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně apod.) a to proto, abych Vám  neposílala některý email opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek a tipů neboli obchodních sdělení, a to maximálně 4 roky.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého emailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já Vás odhlásím, ze všech budoucích emailů. Odhlášení je stejně jednoduché, jako přihlášení.

 

ad 2) Facebook

Dáváte souhlas s tím, že Vás mohu kontaktovat i na FB. Fanouškem mé stránky se stanete tak, že kliknete na stránka se mi líbí. A odhlásíte se tak, už se mi to nelíbí.

Prohlašuji, že Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí.

 

B. Pro obchodní účely

Až teprve, pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších 10 let ode dne jejího skončení.

 

C. Pocházení webu – Cookies

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu  sbírat údaje o návštěvách mých webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.lenkakrones.cz. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy jste zase odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam Vy osobně vyplníte svůj email, případně jméno a příjmení.

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení Vašeho emailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji Vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

 

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • Nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů a biometrické údaje.
  • Splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Zavazuji se v rozesílce emailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

 

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Potvrzení emailu s potvrzovacím odkazem, beru jako Váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat, kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

Tato informační povinnost je platná od 1. 9. 2021.